Tussenschoolse opvang

De Marshof biedt tussenschoolse opvang (TSO) op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Het overblijfteam op de Marshof draait elke dag met 7 overblijfkrachten. Bij drukke dagen en ziekte kunnen wij beroep doen op een vaste invalkracht.

Aan- en afmelden
Wij hanteren een aan- en afmeldsysteem. Kinderen die incidenteel overblijven dienen vóór 11.30 uur van de dag van overblijven aangemeld te zijn. Kinderen met een vast overblijfpatroon die niet komen overblijven dienen vóór 11.30 uur afgemeld te worden.
Dit kunt u doen door een WhatsApp, sms of een voicemailbericht achter te laten op telefoonnummer
06-41819400.

Waar en hoe?
Groepen 1 en 2 blijven over in het kleuterlokaal. Daarnaast wordt er overgebleven in de centrale hal van de onderbouw en wordt er gebruik gemaakt van de omringende lokalen.

In de bovenbouwhal en de onderbouwhal staat een koelkast waarin u ’s morgens bij binnenkomst het bakje en de beker van uw kind kunt zetten, zodat de inhoud lekker koel blijft. Vooral in de zomermaanden is dit een uitkomst.

Wij verzoeken u vriendelijk doch ook dringend om de overblijfspullen van uw kind van naam te voorzien. Veel kinderen hebben dezelfde bakjes en bekers en weten vaak niet welke van hem of haar is. Voor ons is het ook gemakkelijker om de juiste beker bij het juiste bakje te zetten.
 
Afspraken
Bij het overblijven hanteren wij zoveel mogelijk dezelfde afspraken als binnen school. Ieder kind moet voor zijn eigen spullen zorgen wat betreft het opruimen van zijn of haar bakje, beker en tas. De kleuters worden daarbij door ons geholpen, hoewel wij wel zoveel mogelijk stimuleren dit zelf te doen.
 
Spelen
Bij mooi, droog weer gaan wij naar buiten. De kinderen moeten vaak de hele dag binnen zitten en tijdens het overblijven proberen wij dit een beetje te doorbreken. Mocht het onverhoopt toch slecht weer zijn, dan wordt er binnen gespeeld. 
 
Verantwoordelijkheid
Tijdens het overblijven vallen de kinderen onder toezicht van de overblijfkrachten. Vanaf 12.50 uur is er pleinwacht aanwezig en vervalt de verantwoordelijkheid van de overblijfkrachten. De overblijfkrachten zijn niet verantwoordelijk voor de kinderen die niet zijn overgebleven en te vroeg op het veld of plein zijn. Wel spreken de overblijfkrachten deze kinderen aan op ongepast gedrag.
Kinderen die niet zijn overgebleven zijn vanaf 12.45 uur weer welkom op het schoolplein, dit om de rust en het overzicht zo goed mogelijk te bewaren.
 
Kosten
Het overblijven kost per keer €1,50. Wij hebben ook kaarten voor 5 keer (€6,25) en voor 10 keer (€12,50) overblijven. Eventuele prijsverhogingen worden ruimschoots van tevoren aan u gemeld. Naast of in de directe omgeving van de koelkasten hangt een grijze afgesloten brievenbus waarin u de envelop met geld kunt doen (graag duidelijk voorzien van voor- en achternaam en klas).

Een kind dat niet is aangemeld valt niet onder de verantwoordelijkheid van het TSO-team. Indien een kind niet op tijd wordt afgemeld wordt de betreffende dag doorberekend. Op de overblijfkaart wordt dit vermeld met de datum en NA (Niet Afgemeld).
 
Vragen
Samen proberen wij het overblijven op school voor uw kind zo plezierig mogelijk te laten verlopen. Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, dan kunt u één van ons altijd tijdens overblijftijden bereiken via 06-41819400.
 
Met vriendelijke groet,
Team TSO.