Kanjertraining

Sociale vaardigheden
Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen zich veilig en prettig voelen op onze school. We besteden daarom veel aandacht aan het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Dit doen we met de Kanjertraining. De Kanjertraining is bedoeld voor alle leerlingen van onze school met als doel het onderling vertrouwen in de groepen te bevorderen.

Kanjertaal
Door de Kanjertraining spreken we allemaal dezelfde taal en kunnen we elkaar aanspreken op de daarover gemaakte afspraken. De kanjertraining leert kinderen respectvol met zichzelf, elkaar en de school om te gaan.  In de Kanjertraining ligt de nadruk op vier gedragstypen: de Kanjer (witte pet), de Aap (rode pet), het Konijn (gele pet en de Pestvogel (zwarte pet). Kinderen gedragen zich, net als volwassenen, verschillend in diverse situaties. Je bént dus geen gedragstype, maar je gedraagt je afwisselend als Kanjer, Aap, Konijn of Pestvogel.Matrialen bij de Kanjertraining
In elke groep maken we gebruik van het materiaal, welke behoort tot de Kanjertraining. Dat zijn boeken, werkboeken of digibord materiaal dat past bij de leeftijd van de kinderen. In elke les is er aandacht voor de verhalen en de oefeningen die het Kanjergedrag bevorderen. Zo leren onze kinderen om samen te werken en elkaar te helpen. Aanvullend wordt gebruik gemaakt van een leerlingvolgsysteem. Elk jaar worden de leerlingen twee keer bevraagd op hun welbevinden. Op deze manier werken wij preventief aan het voorkomen van pestgedrag. Naast het voorkomen biedt deze werkwijze handreikingen om dergelijk ongewenst gedrag bespreekbaar te maken en te laten stoppen.

Kanjerregels
De volgende regels zijn belangrijk binnen de kanjertraining.